Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33001 Anatomia humana II . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1202 Grau de Fisioteràpia 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
68 62 6 12/09/2022 23/12/2022 13/01/2023 20/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 17 17 0 Castellà De matí
L 2 17 13 4 Castellà De matí
L 3 17 17 0 Castellà De matí
L 4 17 15 2 Castellà De matí
T 0 68 62 6 Castellà De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 12:00 13:00 AULA M16 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dilluns 12:00 13:00 AULA M16 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Divendres 12:00 13:00 AULA M16 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 1 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 09:30 11:00 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
L 2 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 09:30 11:00 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
L 3 12/09/2022 23/12/2022 Dimecres 09:30 11:00 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
L 4 12/09/2022 23/12/2022 Dimecres 09:30 11:00 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 OSCAR FABREGAT ANDRES
EVA MARIA GONZALEZ SOLER
MARINA GARCES ALBIR
DIMITRI DORCARATTO .
PILAR ALBEROLA ZORRILLA
L 2 CECILIA PARDO BELLVER
OSCAR FABREGAT ANDRES
SERGIO MARTINEZ BELLVER
EVA MARIA GONZALEZ SOLER
L 3 OSCAR FABREGAT ANDRES
PILAR ALBEROLA ZORRILLA
DIMITRI DORCARATTO .
MARINA GARCES ALBIR
EVA MARIA GONZALEZ SOLER
L 4 CECILIA PARDO BELLVER
EVA MARIA GONZALEZ SOLER
SERGIO MARTINEZ BELLVER
OSCAR FABREGAT ANDRES
T 0 FCO JOSE PEREZ MOLTO
EVA MARIA GONZALEZ SOLER