Contents

Curso: 2022-23
Subject: 33001 Human anatomy II . 6 ECTS
Degrees
Degree Name Cycle Objetive Course Caracter Guia docent assignatura
1202 Degree in Physiotherapy 1 1 1 Troncal Veure guia
Group: C
Plazas grado Dates Exams
Cap. Num.Enr.Stud. Lib. From Until Exam date(1t op.) Exam date(2d op.)
71 63 8 12/09/2022 23/12/2022 13/01/2023 20/06/2023
Subgroups
Tipo aula Subgroup Capacity Num.Enr.Stud. Plazas Libres Language Timetable
L 5 19 16 3 Spanish Afternoon
L 6 18 18 0 Spanish Afternoon
L 7 19 15 4 Valencian Afternoon
L 11 16 14 2 Valencian Afternoon
T 0 71 63 8 Spanish Afternoon
Timetable
First term
All the weeks in the school period
Subgroup From Until Day From To Classroom Building
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Thrusday 16:00 17:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Monday 16:00 17:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Friday 15:00 16:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 5 12/09/2022 23/12/2022 Wednesday 18:00 19:30 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
L 6 12/09/2022 23/12/2022 Wednesday 18:00 19:30 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
L 7 12/09/2022 23/12/2022 Thrusday 18:00 19:30 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
L 11 12/09/2022 23/12/2022 Thrusday 18:00 19:30 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
Teachers
Tipo aula Subgroup Name and Surnames
L 5 OSCAR FABREGAT ANDRES
EVA MARIA GONZALEZ SOLER
L 6 OSCAR FABREGAT ANDRES
EVA MARIA GONZALEZ SOLER
L 7 VICENT QUILIS QUESADA
CYNTHIA HIGUERAS VILLAR
EVA MARIA GONZALEZ SOLER
L 11 OSCAR FABREGAT ANDRES
VICENT QUILIS QUESADA
JOSE FRANCISCO PERPIÑA ROVIRA
EVA MARIA GONZALEZ SOLER
T 0 FCO JOSE PEREZ MOLTO
EVA MARIA GONZALEZ SOLER