Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33003 Biomecànica i física aplicada . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1202 Grau de Fisioteràpia 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
64 62 2 12/09/2022 23/12/2022 18/01/2023 15/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 8 18 18 0 Valencià De matí
L 9 17 14 3 Valencià De matí
L 10 17 15 2 Valencià De matí
L 11 16 15 1 Valencià De matí
T 0 68 62 6 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 08:00 09:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dilluns 08:00 09:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dimarts 08:00 09:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dimecres 08:00 09:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 8 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 12:00 15:00 LABORATORI M15 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 9 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 12:00 15:00 LABORATORI M15 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 10 12/09/2022 23/12/2022 Dimecres 12:00 15:00 LABORATORI M15 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 11 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 08:00 11:00 LABORATORI M15 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 8 ADRIAN CASTAÑO AGUILAR
L 9 CATALINA TOLSADA VELASCO
L 10 ADRIAN CASTAÑO AGUILAR
L 11 JOSE MARIA BLASCO IGUAL
T 0 JOSE MARIA BLASCO IGUAL
FERNANDO DOMINGUEZ NAVARRO