Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33003 Biomecànica i física aplicada . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1202 Grau de Fisioteràpia 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: C
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
87 72 15 12/09/2022 23/12/2022 18/01/2023 15/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 5 20 16 4 Castellà De vesprada
L 6 18 18 0 Castellà De vesprada
L 7 19 15 4 Valencià De vesprada
L 12 16 11 5 Valencià De vesprada
L 13 16 12 4 Valencià De vesprada
T 0 87 72 15 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 15:00 16:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dilluns 15:00 16:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dimarts 15:00 16:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dimecres 15:00 16:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 5 12/09/2022 23/12/2022 Divendres 16:00 19:00 LABORATORI M15 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 6 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 18:00 21:00 LABORATORI M15 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 7 12/09/2022 23/12/2022 Dimecres 18:00 21:00 LABORATORI M15 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 12 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 16:00 19:00 LABORATORI M15 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 13 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 18:00 21:00 LABORATORI M15 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 5 ELENA COSTA MORENO
L 6 RODRIGO MARTIN DE SAN AGUSTIN
L 7 JUAN JOSE CARRASCO FERNANDEZ
L 12 JOSE MARIA BLASCO IGUAL
L 13 CRISTINA FLOR RUFINO
T 0 JOSE MARIA BLASCO IGUAL
FERNANDO DOMINGUEZ NAVARRO