Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44635 Aspectes especialitzats de neurologia funcional, neuroanatomía i patologia. Valoració diagnòstica i funcional. . 8 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2220 M.U. en Recuperación Funcional en Fisioterapia 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
17 14 3 01/02/2023 27/05/2023 09/06/2023 30/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 17 14 3 Castellà Altres
T 0 40 14 26 Castellà Altres
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 01/02/2023 27/05/2023 Dissabte 09:00 14:00 LABORATORI M05A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dissabte 09:00 11:30 LABORATORI M04 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dissabte 15:30 20:30 LABORATORI M05A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dissabte 15:30 18:00 LABORATORI M04 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Divendres 09:00 14:00 LABORATORI M05A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Divendres 15:30 20:30 LABORATORI M05A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Divendres 17:30 19:00 AULA INFORMÀTICA FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 1 01/02/2023 27/05/2023 Dissabte 09:00 14:00 LABORATORI M05A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dissabte 11:30 14:00 LABORATORI M04 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dissabte 15:30 20:30 LABORATORI M05A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dissabte 18:00 20:30 LABORATORI M04 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Divendres 09:00 14:00 LABORATORI M05A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Divendres 15:30 20:30 LABORATORI M05A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Divendres 19:00 20:30 AULA INFORMÀTICA FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 SARA ISABEL CORTES AMADOR
JUAN JOSE CARRASCO FERNANDEZ
CONSTANZA ISABEL SAN MARTIN VALENZUELA
ANNA ARNAL GOMEZ
CRISTINA BEJAR JUSTICIA
RUTH IZQUIERDO ALVENTOSA
'ANGELS MIRALLES ALBALAT
T 0 MARIA DELS ÀNGELS CEBRIA I IRANZO
MARIA LUZ SANCHEZ SANCHEZ
SARA ISABEL CORTES AMADOR
JUAN JOSE CARRASCO FERNANDEZ
JOSE ANTONIO PEREZ MIRALLES
CONSTANZA ISABEL SAN MARTIN VALENZUELA
ANNA ARNAL GOMEZ
MARIA PLASENCIA ROBLEDO
RUTH IZQUIERDO ALVENTOSA
SALVADOR PITARCH CORRESA
'ANGELS MIRALLES ALBALAT