Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44640 Aspectes específics de la recuperació funcional en el malalt cardiorrespiratori . 8 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2220 M.U. en Recuperación Funcional en Fisioterapia 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
12 9 3 01/02/2023 27/05/2023 09/06/2023 30/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 9 7 Castellà Altres
T 0 40 9 31 Castellà Altres
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 01/02/2023 27/05/2023 Dissabte 09:00 12:00 LABORATORI M06A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dissabte 15:30 18:30 LABORATORI M06A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dissabte 15:30 17:30 SALA d'EXERCICI TERAPÈUTIC M03 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Divendres 09:00 10:00 LABORATORI M06A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Divendres 15:30 18:30 LABORATORI M06A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 1 01/02/2023 27/05/2023 Dissabte 11:00 14:00 LABORATORI M06A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dissabte 12:00 13:00 LABORATORI M06A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dissabte 17:30 20:30 SALA d'EXERCICI TERAPÈUTIC M03 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Dissabte 18:30 20:30 LABORATORI M06A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Divendres 10:00 14:00 LABORATORI M06A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Divendres 11:00 14:00 LABORATORI M06A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Divendres 18:30 20:30 LABORATORI M06A FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 MARIA DELS ÀNGELS CEBRIA I IRANZO
JUAN ALONSO LOPEZ ANDREU
FRANCISCO JOSE FERRER SARGUES
TAMARA DEL CORRAL NUÑEZ-FLORES
LAURA MUELAS GOMEZ
ANE ARBILLAGA ETXARRI
T 0 MARIA DELS ÀNGELS CEBRIA I IRANZO
MARIA JOSE SEGRERA ROVIRA
LAURA MUELAS GOMEZ
ROBERTO ALEJANDRO RABINOVICH SPINELLI
ESTEBAN PEIRO MOLINA