Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44083 Topologia descriptiva. Aplicacions . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2183 M.U. en Investigació Matemàtica 13-V.1 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 4 36 12/09/2022 23/12/2022 19/01/2023 19/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 40 4 36 Castellà De matí