Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44086 Fonaments geomètrics del disseny amb ordinador . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2183 M.U. en Investigació Matemàtica 13-V.1 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
26 4 22 12/09/2022 23/12/2022 24/01/2023 22/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 40 11 29 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 18:00 20:15 AULA D'INFORMÀTICA V FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 JUAN LUIS MONTERDE GARCIA-POZUELO