Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33498 Interacció social i comunicació en treball social . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1311 Grau de Treball Social 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
46 42 4 12/09/2022 23/12/2022 23/01/2023 12/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
X 0 50 42 8 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
X 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 09:00 10:30 AULA OB5 AULARI OEST
      Dimarts 09:00 10:30 AULA OB5 AULARI OEST
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
X 0 MARIA ENCARNACION CANET BENAVENT