Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33507 Desenvolupament psicològic en el cicle vital . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1311 Grau de Treball Social 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: G
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
46 46 0 12/09/2022 23/12/2022 10/01/2023 12/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
X 0 51 49 2 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
X 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 15:30 17:30 AULA O16 AULARI OEST
      Dimarts 15:30 17:30 AULA O16 AULARI OEST
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
X 0 SILVIA APUZZO AMORES
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ