Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 35362 Pràctiques externes de sociologia-Ciències Polítiques i de l'Administració Pública . 18 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1924 Programa Doble Titulació CCPPAA-Sociologia 1 1 5 Obligatori Veure guia
1925 Programa Doble Titulació Sociologia-CCPPAA 1 1 5 Obligatori Veure guia
Grup: 6
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 2 48 12/09/2022 19/05/2023 08/06/2023 30/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 0 50 2 48 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
S 0 LUIS ROBLEDO DIAZ