Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 42734 Legislació laboral i de protecció social . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2126 M.U. Direcció i Gestió de Recursos Humans 12-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 21 29 12/09/2022 23/12/2022 10/01/2023 21/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 0 50 21 29 Castellà De vesprada
T 0 50 21 29 Castellà De vesprada
U 0 50 21 29 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 18:30 21:30 AULA 2A3 FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
U 0 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 15:30 18:30 AULA 2A3 FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 0 MARIA JOSE ARADILLA MARQUES
T 0 MARIA JOSE ARADILLA MARQUES
U 0 MARIA JOSE ARADILLA MARQUES