Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 42742 Sistemes retributius . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2126 M.U. Direcció i Gestió de Recursos Humans 12-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 32 18 30/01/2023 19/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 0 50 32 18 Castellà De vesprada
T 0 50 32 18 Castellà De vesprada
U 0 50 32 18 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 18:30 21:30 AULA 2A3 FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 0 LORENZO REVUELTO TABOADA
VICENTE A. MARTINEZ TUR
T 0 LORENZO REVUELTO TABOADA
VICENTE A. MARTINEZ TUR
U 0 LORENZO REVUELTO TABOADA
VICENTE A. MARTINEZ TUR