Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 42744 Taller de comunicació oral-escrita i realització d'informes . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2126 M.U. Direcció i Gestió de Recursos Humans 12-V.2 2 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 30 20 12/09/2022 23/12/2022 12/01/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 0 50 30 20 Castellà De vesprada
T 0 50 30 20 Castellà De vesprada
U 0 50 30 20 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 15:30 18:30 AULA 2A4 FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
U 0 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 18:30 21:30 AULA 2A4 FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 0 M.DEL ROSARIO ZURRIAGA LLORENS
T 0 M.DEL ROSARIO ZURRIAGA LLORENS
U 0 M.DEL ROSARIO ZURRIAGA LLORENS