Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43373 Instruments per al coneixement i la intervenció . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2153 M.U. Gènere i Polítiques d'Igualtat 12-V.2 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: P2
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 28 22 12/09/2022 23/12/2022 27/01/2023 30/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 50 28 22 Castellà De vesprada
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 ROSARIO SANCHEZ PEREZ
MARCELA ISABEL JABBAZ CHURBA
CLARA ARBIOL GONZALEZ
MARTA MALO DE MOLINA
RAJAE EL KHAMSI .