Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43383 Pràctiques externes . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2153 M.U. Gènere i Polítiques d'Igualtat 12-V.2 2 1 2 Optatiu Veure guia
Grup: P2
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 26 24 30/01/2023 19/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 0 50 26 24 Castellà De vesprada
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
S 0 ALMUDENA ADELAIDA NAVAS SAURIN