Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43588 Metodologia i tècniques d'investigació . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2161 M.U. en Prevenció de Riscos Laborals 12-V.2 2 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 25 25 12/09/2022 23/12/2022 09/01/2023 02/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 0 50 25 25 Castellà De vesprada
T 0 50 25 25 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 16:00 21:00 AULA OB4 AULARI OEST
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 0 RICARDO JUAN CALVO PALOMARES
JAVIER NAVARRO APARICIO
T 0 RICARDO JUAN CALVO PALOMARES
VICENTE JAVIER PRADO GASCO
JAVIER NAVARRO APARICIO