Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43763 Canvi familiar i benestar . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2170 M.U. en Benestar Social: Intervención Fam. 13-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 42 8 04/10/2022 25/10/2022 20/12/2022 16/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
O 0 50 42 8 Castellà De vesprada
T 0 50 42 8 Castellà De vesprada
X 0 50 42 8 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 16:00 21:00 AULA 2A2 FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
O 0 JOAN LACOMBA VAZQUEZ
T 0 JOAN LACOMBA VAZQUEZ
SANDRA OBIOL FRANCES
PEDRO CHAPARRO MATAMOROS
MERCEDES BOTIJA YAGUE
X 0 SANDRA OBIOL FRANCES