Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43766 Acció i intervenció social amb jóvens . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2170 M.U. en Benestar Social: Intervención Fam. 13-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 42 8 09/01/2023 25/01/2023 12/05/2023 12/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 50 42 8 Castellà De vesprada
T 0 50 42 8 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 16:00 21:00 AULA 2A2 FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 EVA REINA GIMENEZ
T 0 EVA REINA GIMENEZ
FRANCISCO DAVID MUÑOZ RODRIGUEZ
ANTONIO SANTOS ORTEGA