Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43769 Pràctiques de laboratori . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2170 M.U. en Benestar Social: Intervención Fam. 13-V.2 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 33 17 20/02/2023 08/03/2023 12/05/2023 12/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 1 40 16 24 Castellà De vesprada
E 2 40 17 23 Castellà De vesprada
U 1 40 16 24 Castellà De vesprada
U 2 40 17 23 Castellà De vesprada
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 1 AMPARO MARTI TROTONDA
E 2 AMPARO MARTI TROTONDA
U 1 ANGEL JOEL MENDEZ LOPEZ
U 2 ANGEL JOEL MENDEZ LOPEZ