Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44958 Teoria de Jocs i Economia de la Informació . 5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2242 M.U. en Economia 20-V.1 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
22 5 17 30/01/2023 19/05/2023 22/05/2023 16/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 0 40 9 31 Anglès De matí
T 0 40 9 31 Anglès De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 10:30 12:30 3P17 AULA FACULTAT D'ECONOMIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 0 ADRIANA ALVENTOSA BAÑOS
T 0 ADRIANA ALVENTOSA BAÑOS
MARIA AMPARO URBANO SALVADOR