Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34743 Matemàtiques I . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1401 Grau d'Enginyeria Química 1 1 1 Troncal Veure guia
1934 Programa de doble Grado Química-Ingeniería Química 1 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
66 58 8 12/09/2022 23/12/2022 17/01/2023 19/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 1 33 31 2 Valencià De matí
P 2 34 27 7 Castellà De matí
T 0 66 58 8 Castellà De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Divendres 11:30 13:30 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Divendres 11:30 14:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimecres 09:00 11:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
P 1 12/09/2022 23/12/2022 Divendres 11:30 14:00 AULA AE 4.1.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Divendres 11:30 13:30 AULA AE 4.1.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimecres 09:00 11:00 AULA AE 4.1.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
P 2 12/09/2022 23/12/2022 Divendres 11:30 13:30 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Divendres 11:30 14:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimecres 09:00 11:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 1 JUAN ANTONIO MOYA PEREZ
P 2 OSCAR MACIA JUAN
T 0 OSCAR MACIA JUAN