Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34744 Matemàtiques II . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1401 Grau d'Enginyeria Química 1 1 1 Troncal Veure guia
1934 Programa de doble Grado Química-Ingeniería Química 1 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: E1
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
15 10 5 30/01/2023 19/05/2023 25/05/2023 26/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 0 16 10 6 Castellà De matí
P 0 30 10 20 Valencià De matí
T 0 60 10 50 Castellà De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 0 30/01/2023 19/05/2023 Dimecres 11:30 14:00 LABORATORI LE 4.1.8 E.T.S. D'ENGINYERIA
P 0 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 09:00 11:00 AULA AE 4.1.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dilluns 11:30 13:30 AULA AE 4.1.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimecres 09:00 11:00 AULA AE 4.1.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
T 0 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 09:00 11:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dilluns 11:30 13:30 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimecres 09:00 11:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 0 ANA BELEN PASCUAL VENTEO
P 0 SERGIO LOPEZ UREÑA
T 0 SERGIO LOPEZ UREÑA
MARIA CARMEN MARTI RAGA