Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34748 Química II . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1401 Grau d'Enginyeria Química 1 1 2 Troncal Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
64 61 3 12/09/2022 23/12/2022 26/01/2023 22/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 18 17 1 Valencià De vesprada
L 2 16 14 2 Castellà De matí
L 3 16 16 0 Valencià De vesprada
L 4 16 14 2 Castellà De matí
P 1 30 28 2 Valencià De vesprada
P 2 34 33 1 Castellà De vesprada
T 0 63 61 2 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 1 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 15:00 17:30 LABORATORI DE QUÍMICA ORGÀNICA A FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
L 2 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 11:00 13:30 LABORATORI DE QUÍMICA INORGÁNICA I FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
L 4 12/09/2022 23/12/2022 Divendres 11:00 13:30 LABORATORI DE QUÍMICA ORGÀNICA A FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
Setmanes imparelles
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
P 2 12/09/2022 23/12/2022 Divendres 16:30 18:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 18:30 20:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dilluns 16:30 18:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Divendres 16:30 18:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
L 1 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 15:00 17:30 LABORATORI DE QUÍMICA INORGÁNICA I FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
P 1 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 18:30 20:00 AULA AE 4.1.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dilluns 16:30 18:00 AULA AE 4.1.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Divendres 16:30 18:00 AULA AE 4.1.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
L 2 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 11:00 13:30 LABORATORI DE QUÍMICA ORGÀNICA A FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
P 2 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 18:30 20:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dilluns 16:30 18:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
L 3 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 15:00 17:30 LABORATORI DE QUÍMICA ORGÀNICA A FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
      Divendres 15:00 17:30 LABORATORI DE QUÍMICA INORGÁNICA I FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
L 4 12/09/2022 23/12/2022 Divendres 11:00 13:30 LABORATORI DE QUÍMICA INORGÁNICA I FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 EFREN ADOLFO NAVARRO MORATALLA
PAU ARROYO MAÑEZ
ALICIA MONLEON VENTURA
L 2 DELIA BELLEZZA -
MICHELE SESSOLO -
L 3 MARIA DEL MAR RIOS GUTIERREZ
PAU ARROYO MAÑEZ
EFREN ADOLFO NAVARRO MORATALLA
L 4 HENDRIK JAN BOLINK
DELIA BELLEZZA -
P 1 ALEJANDRO GAITA ARIÑO
PAU ARROYO MAÑEZ
P 2 ALEJANDRO GAITA ARIÑO
PAU ARROYO MAÑEZ
T 0 ALEJANDRO GAITA ARIÑO
PAU ARROYO MAÑEZ