Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34749 Empresa . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1401 Grau d'Enginyeria Química 1 1 1 Troncal Veure guia
1934 Programa de doble Grado Química-Ingeniería Química 1 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: E1
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
15 9 6 12/09/2022 23/12/2022 09/01/2023 13/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 0 30 9 21 Valencià De matí
T 0 60 9 51 Castellà De matí
Horaris
Tot l'any
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
P 0 12/09/2022 23/12/2022 Divendres 09:00 11:00 AULA AE 4.1.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimecres 11:30 13:30 AULA AE 4.1.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimecres 11:30 14:00 AULA AE 4.1.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Divendres 09:00 11:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimecres 11:30 13:30 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimecres 11:30 14:00 AULA AE 4.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 0 MARIA RODRIGUEZ GARCIA
MARIA LUISA PELEJERO DELICADO
T 0 ANGELA COBOS CABALLERO
MARIA RODRIGUEZ GARCIA
MARIA LUISA PELEJERO DELICADO