Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34926 Teoria i disseny de màquines i equips . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1404 Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
80 71 9 30/01/2023 19/05/2023 02/06/2023 30/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 1 50 33 17 Valencià De vesprada
P 2 50 38 12 Castellà De vesprada
T 0 73 71 2 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 15:00 17:00 AULA AE 4.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dilluns 17:30 19:30 AULA AE 4.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimarts 17:30 19:30 AULA AE 4.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Divendres 15:00 17:00 AULA AE 4.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
P 1 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 15:00 17:00 AULA AE 4.1.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dilluns 17:30 19:30 AULA AE 4.1.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimarts 17:30 19:30 AULA AE 4.1.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Divendres 15:00 17:00 AULA AE 4.1.2 E.T.S. D'ENGINYERIA
P 2 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 15:00 17:00 AULA AE 4.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dilluns 17:30 19:30 AULA AE 4.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimarts 17:30 19:30 AULA AE 4.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Divendres 15:00 17:00 AULA AE 4.1 E.T.S. D'ENGINYERIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 1 JORDI CARRILLO ABAD
P 2 LAURA PASTOR ALCAÑIZ
JORDI CARRILLO ABAD
T 0 JORDI CARRILLO ABAD