Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 42591 Programació i tècniques computacionals avançades en bioinformàtica . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2116 M.U. en Bioinformàtica 12-V.1 2 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
30 23 7 12/09/2022 23/12/2022 18/01/2023 08/02/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 0 30 23 7 Castellà De vesprada
T 0 40 23 17 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 18:00 20:00 AULA AE 2.1.4 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dijous 18:00 19:00 AULA AE 2.1.4 E.T.S. D'ENGINYERIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 0 WLADIMIRO DIAZ VILLANUEVA
T 0 RICARDO FERRIS CASTELL