Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 42599 Bioquímica i biologia molecular . 9 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2116 M.U. en Bioinformàtica 12-V.1 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 0 40 12/09/2022 23/12/2022 26/01/2023 28/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 40 0 40 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 15:30 17:00 AULA AE 2.1.7 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimecres 15:30 17:00 AULA AE 2.1.7 E.T.S. D'ENGINYERIA