Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 42600 Genètica . 9 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2116 M.U. en Bioinformàtica 12-V.1 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 2 38 12/09/2022 23/12/2022 31/01/2023 29/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 40 2 38 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 17:00 18:30 AULA AE 2.1.7 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimecres 17:00 18:30 AULA AE 2.1.7 E.T.S. D'ENGINYERIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 FERRAN PALERO PASTOR
JOEL GONZALEZ CABRERA