Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43828 Treball fi de màster . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2227 M.U. en Enginyeria Ambiental 2 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 12 28 12/09/2022 19/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 0 40 12 28 Castellà De vesprada
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
F 0 AURORA SECO TORRECILLAS
ALBERTO BOUZAS BLANCO
JOSEP RIBES BERTOMEU
M CARMEN GABALDON GARCIA
JUAN BAUTISTA GIMENEZ GARCIA
MARIA VICTORIA RUANO GARCIA
LAURA PASTOR ALCAÑIZ
ANGEL ROBLES MARTINEZ
LUIS BORRAS FALOMIR
NURIA MARTI ORTEGA