Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43848 Sistemes i comunicacions multimèdia . 5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2174 M.U. en Enginyeria de Telecomunicació 13-V.2 2 1 1 Obligatori No existeix guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
16 0 16 12/09/2022 23/12/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
U 0 16 0 16 Anglès De vesprada
X 0 40 0 40 Anglès De vesprada