Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44436 Disseny de processos i enginyeria de producte . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2209 M.U. en Enginyeria Química 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
31 23 8 12/09/2022 23/12/2022 19/01/2023 16/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 40 23 17 Castellà De vesprada
P 0 40 23 17 Castellà De vesprada
T 0 40 23 17 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 18:30 20:00 AULA AE 4.1.3 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Divendres 15:00 16:30 AULA AE 4.1.3 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimecres 18:30 20:00 AULA AE 4.1.3 E.T.S. D'ENGINYERIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 CARLOS LAFITA LOPEZ
DAVID HIDALGO MEDINA
RAFAEL ALBERT CARRION
EMILIO GIMENEZ PASTOR
P 0 BENJAMIN EDUARDO SOLSONA ESPRIU
PAU SAN VALERO TORNERO
T 0 RAUL SANGROS SANGROS SANGROS
FRANCISCO JOSE ORDUÑA CARDO
PABLO MATAS VALIENTE
ANTONIO SANTOS BERNIA
CARLOS LAFITA LOPEZ
FELIU SEMPERE NACHER
JUST VICEDO PASCUAL
PAU SAN VALERO TORNERO
BENJAMIN EDUARDO SOLSONA ESPRIU