Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44442 Processos biotecnològics . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2209 M.U. en Enginyeria Química 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 9 31 30/01/2023 19/05/2023 29/05/2023 05/07/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 0 40 9 31 Valencià De vesprada
T 0 40 9 31 Valencià De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 30/01/2023 19/05/2023 Dijous 15:00 16:30 AULA AE 4.1.3 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Divendres 15:00 16:30 AULA AE 4.1.3 E.T.S. D'ENGINYERIA
      Dimecres 15:00 16:30 AULA AE 4.1.3 E.T.S. D'ENGINYERIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 0 JOSEP MANUEL PEÑARROCHA OLTRA
T 0 JOSEP MANUEL PEÑARROCHA OLTRA