Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 18584 BIOLOGIA . 1 Crèdits (1 C.Teo. 0 C.Pra.)
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Fitxa tècnica
388 UNISOCIETAT (ONTINYENT) 1 1 2 Troncal Fitxa técnica
No hay ningún grupo para esta asignatura