Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 18621 HISTORIA . 1 Crèdits (1 C.Teo. 0 C.Pra.)
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Fitxa tècnica
1399 UNISOCIETAT (MASSAMAGRELL) 1 1 2 Troncal Fitxa técnica
1 1 1 Troncal Fitxa técnica
No hay ningún grupo para esta asignatura