Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 18649 CONSTITUCIÓ ESPANYOLA . 1 Crèdits (1 C.Teo. 0 C.Pra.)
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Fitxa tècnica
388 UNISOCIETAT (ONTINYENT) 2 1 4 Troncal Fitxa técnica
Grup: T
Places titulació Places lliure opc. Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
80 0 80 0 0 0 12/09/2022 23/12/2022