Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 29942 SOCIOLOGIA . 1 Crèdits (1 C.Teo. 0 C.Pra.)
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Fitxa tècnica
388 UNISOCIETAT (ONTINYENT) 1 1 3 Troncal Fitxa técnica
Grup: V
Places titulació Places lliure opc. Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
70 0 70 0 0 0 12/09/2022 19/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 20 0 20 Valencià De vesprada
T 1 20 0 20 Valencià De vesprada
T 2 20 0 20 Valencià De vesprada
T 3 10 0 10 Valencià De vesprada