Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 37023 Astronomia . 1 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1389 UNIVERSITAT I SOCIETAT (RIBA-ROJA DE TURIA) 1 1 2 Troncal No existeix guia
1 1 4 Troncal No existeix guia
1396 UNISOCIETAT (ELIANA) 1 1 1 Troncal No existeix guia
Grup: M
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
100 55 45 30/01/2023 19/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 100 55 45 Valencià De matí