Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 18667 Unisocietat Plus Modulo 1 . 1 Crèdits (1 C.Teo. 0 C.Pra.)
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Fitxa tècnica
1394 UNISOCIETAT (PATERNA) 1 1 1 Troncal Fitxa técnica
1397 UNISOCIETAT (CULLERA) 1 1 4 Troncal Fitxa técnica
Grup: M
Places titulació Places lliure opc. Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
100 41 59 0 0 0 12/09/2022 23/12/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 100 41 59 Valencià De matí