Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 64393 Fotografia dental . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
5297 Màster Propi en Odontologia Restauradora i Endodòncia 1 1 2 Optatiu No existeix guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
100 3 97
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 100 3 97 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 VICENTE JOSE FAUS LLACER