Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33093 Tecnologies per al control de la contaminació . 9 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1104 Grau de Ciències Ambientals 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: FC
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
10 1 9 12/09/2022 21/12/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 1 10 1 9 Castellà De matí
L 1 10 1 9 Castellà De matí
P 1 10 1 9 Castellà De matí
T 0 10 1 9 Castellà De matí
U 1 10 1 9 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 MARIA VICTORIA RUANO GARCIA
NURIA MARTI ORTEGA