Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33700 Treball final de grau: mestre/a en educació primària . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1305 Grau de Mestre/a en Educació Primària 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: 93
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
20 4 16 03/02/2023 20/06/2023 01/07/2023 09/09/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 1 20 4 16 Altres De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
F 1 LAURA INMACULADA CARDONA SANCHIS