Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33822 Treball fi de grau en Geografia i Medi Ambient . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1318 Grau de Geografia i Medi Ambient 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: A1
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
59 1 58 13/09/2022 19/05/2023 14/06/2023 14/07/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 1 60 2 58 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
F 1 MARIA PILAR PEÑARRUBIA ZARAGOZA
MARIA JOSE LOPEZ GARCIA