Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33203 Pràctiques externes . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1102 Grau de Biotecnologia 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: AA
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
30 20 10 15/10/2022 31/01/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 1 30 20 10 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
S 1 JOSE VICENTE FALCO GARI
SERGIO FERRER SOLER
ESTER PEREZ LORENCES
MISERICORDIA JIMENEZ ESCAMILLA
CARLOS GARCIA FERRIS
RAMON MANUEL FERNANDEZ DOMENE
INMACULADA ROSA GARCIA ROBLES
JOSE IGNACIO LUCAS LLEDO
JOSEP PASQUAL CERISUELO FERRIOLS
ARTURO LOPEZ CASTEL
JOSE MIGUEL BLASCO IBAÑEZ