HABITACIÓ. Pedro G. Romero
L'Arxiu F.X., les txekes psicotècniques de Laurencic i la funció de l'art
Tipo: Comunitats