Creació del curs "Mesa Negociadora" per tal d'atendre les reunions (videoconferències, documentació etc) de la Mesa Negociadora de la Universitat de València

Tipo: Comunitats