Aquest grup es farà servir per a la realització de les activitats específiques del grup, facilitar contingut complementari i els apunts que es considerin oportú.

Tipo: Comunitats