Es tracta de la celebració de les III  Jornades El desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia a través de les Ciències Socials, centrada aquesta edició en la Realitat i canvi social en quatre dècades d’Estatut en la Comunitat Valenciana.Tipo: Comunitats