Grup de treball de la comissió econòmica del departament de Filosofia 
Tipo: Comunitats