Direcció General i Estratègia d'Empresa és una assignatura de formació obligatòria, que s'imparteix durant el primer semestre del segon curs del Grau en Finances i Comptabilitat. Està adscrita a l'àrea d'Organització d'Empreses i consta d'un total de 6 crèdits ECTS (3 de teoria i 3 de pràctiques).

Tipo: Comunitats